Hình Ảnh ĐH 2012 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Đại Hội 2012 *

   ĐH2012 / Hình ảnh: LAHuê
   ĐH2012 / Hình ảnh: HVBảnh
   Chiều thứ Năm / Hình ảnh: LVLong
   Sáng thứ Sáu / Hình ảnh: NMHiếu
   Đêm Tao Ngộ / Hình ảnh: LVLong
   Tiền Đại Hội / Hình ảnh: TXuân
   Đêm Tao Ngộ / Hình ảnh: NMHiếu
   Sáng thứ Bảy / Hình ảnh: LVLong
   Dạo phố Montréal / Hình ảnh: TXuân
   Café Bistro Van Houtte / Hình ảnh: NMHiếu
   Đêm Dạ Tiệc / Hình ảnh: LVLong
   Đêm Dạ Tiệc / Hình ảnh: NMHiếu
   Đêm Dạ Tiệc / Hình ảnh: TXuân
   Sáng Chủ Nhật / Hình ảnh: LVLong
   Old Port Montréal / Hình ảnh: TXuân
   Chiều Chủ Nhật / Hình ảnh: LVLong
   Du Ngoạn Hậu ĐH / Hình ảnh: LAHuê
   Thứ Hai: Boat Tour 1000 Islands + Dạo phố Chinatown, Toronto / Hình ảnh: LVLong
   Thứ Ba: Niagara Falls_Boat tour "Maid of the Mist" / Hình ảnh: LVLong
   Niagara Falls / Hình ảnh: TXuân
   Thứ Tư: Trở về Montréal / Hình ảnh: LVLong
   Chào Quốc Kỳ và Quốc Ca / Thực hiện: LAHuê
   Video Tưởng nhớ Cố HC2 / Thực hiện: TĐTriết
   Lời chào mừng / Thực hiện: LAHuê
   Hải Quân Hành Khúc / Thực hiện: LAHuê
   Anh Về Thủ Đô / Thực hiện: LAHuê
   Liên Khúc Trùng Dương / Thực hiện: LAHuê[ Trang Hình Ảnh 20 ]