( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) ĐNHC - Khóa 20 SQHQ/NT  
  
  
 
Danh Sách order  thực hiện nhẫn 
( các bạn muốn thực hiện lại nhẫn ra trường Email  cho HC2 NX  Dục, hoặc  webmaster  để  update danh sách) 
Số thứ tự Tên  Họ          Loai vàng          Nhẫn  size Lệ  Phí
        1         Bùi  văn  Tâm 14                  7                                 $850                    
2 Đinh  văn  Chính                                                                     14    $850     
3 Phạm  Ngọc  Tiền  14    $850     
4 Nguyễn  Xuân  Dục 14    $850     
5 Hoàng Ngọc Khang 14    $850     
6 Dương Xuân Phong 14     $850     
7 Trịnh văn Thơ 14     $850     
8 Đặng Vũ Khoan 14 10 $850
 

Phương  Pháp  Đo  size  nhẫn :

Chỉ  dẫn 1:     https://www.weddingforward.com/how-to-measure-ring-size/

Ring  size chart  : https://findmyringsize.com/

(Trở  về trang DNHC)