Hình Ảnh ĐH 2006 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
*** Đại Hội 2006 ***

   Tiền Đại Hội ngày 20 tháng 07 tại Marriott Hotel
   Thăm Thạch Động Luray Caverns ở Virginia sáng ngày 21 tháng 07
   Đêm Tao Ngộ tại Nhà hàng Lucky Three chiều ngày 21 tháng 07
   Thăm viếng Washington DC sáng 22 tháng 07
   Đêm Dạ Tiệc tại Nhà hàng Lucky Three tối ngày 22 tháng 07
   Thăm viếng trường HQ Annapolis ngày 23 tháng 07 năm 2006
   Du Ngoạn Hậu Đại Hội

( Hình ảnh: HVDũng, HVBảnh, TVThơ, CPYên, TTĐức, NTTánh, TDTín, LVChâu  *  Tu chỉnh mới nhất: 17 tháng 02 năm 2009 )[ Trang Hải Trình ]