Hình Ảnh ĐH 2009 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Đại Hội 2009 *

( Hình ảnh: Kinh Luân Studios, LVLai, LNCục, TTThái, NHBích, PXSơn, TDTín, HVDũng, LVChâu * Video: LVLai )
( Tu chỉnh mới nhất: 13 tháng 10 năm 2022 )

   Picnic+Lunch+Dinner - LVLai
   Kennedy Space Center - LVLai
   Đêm Dạ Tiệc - LVLai
   Carnival Sensation+Nassau - LVLai
   The Beach Nassau+Carnival Sensation - LVLai
   Hình Ảnh Kỷ Niệm - LVLai
   20 Nam Cali. lên đường sáng ngày 15 tháng 07
   Tiền Đại Hội chiều ngày 15 tháng 07 tại Bamboo Grille/ International Plaza
   Viếng thăm Kennedy Space Center sáng ngày 16 tháng 07
   Picnic tại Lori Wilson Beach Park chiều ngày 16 tháng 07
   Khu Phố VN sáng 17 tháng 07
   Đêm Tao Ngộ tại Nhà hàng Lam's Garden chiều ngày 17 tháng 07
   Đêm Tao Ngộ ( Hình ảnh: Kinh Luân Studios )
   Ăn sáng tại Village Inn ngày 18 tháng 07
   Đêm Dạ Tiệc chiều ngày 18 tháng 07
   Đêm Dạ Tiệc ( Hình ảnh: Kinh Luân Studios )
   Daytona Beach + tư gia HC2 NĐTiến và trưởng nam HC2 LVTài ngày 19 tháng 07
   Du ngoạn Bahamas hậu đại hội

[ Trang Hình Ảnh 20 ]