Hình Ảnh ĐH 2015 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Đại Hội 2015 *

   Đêm Tâm Giao thứ 5/ Hình ảnh: LVLong
   Video Clip / Mở đầu / Thực hiện: LAHuê
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 1 / Thực hiện: LVThạnh
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 2 / Thực hiện: LVThạnh
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 3 / Thực hiện: LVThạnh
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 4 / Thực hiện: LVThạnh
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 5 / Thực hiện: LVThạnh
   Du ngoạn sáng thứ 6/ Hình ảnh: LVLong
   Đêm Tao Ngộ thứ 6/ Hình ảnh: LVLong
   Video Clip / Nắm Lấy Tay Anh và Lỗi Lầm / Thực hiện: LAHuê
   Đêm Dạ Tiệc thứ 7/ Hình ảnh: LVLong
   Video Clip Chào Cờ / Thực hiện: LAHuê
   Video Clip Tưởng niệm 39 Cố HC2 / Thực hiện: LAHuê
   Video Clip Lời Chúc Mừng của NT Khương H. Bá / Thực hiện: LAHuê
   Video Clip Đổ T. Vẽ / Thực hiện: LAHuê
   Video Clip LAHuê, Thanh Nhàn, Thanh Loan/ Thực hiện: LAHuê
   ĐH2015 / Hình ảnh: HAViệt
   ĐH2015 / Hình ảnh: TDTín
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 1/ Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 2 / Hình ảnh: LVLong
   FUNTIMES Onboard CARNIVAL TRIUMPH / Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 3 / Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 4 / Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 5 / Hình ảnh: LVLong
   Tạm biệt - Hẹn ngày tái ngộ / Hình ảnh: LVLong
   Video Clip Ngày Tân Hôn / Thực hiện: LAHuê
   Video Clip Ghen / Thực hiện: LAHuê[ Trang Hình Ảnh 20 ]