Hình Ảnh ĐH 2015 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Đại Hội 2015 *

   Đêm Tâm Giao thứ 5/ Hình ảnh: LVLong
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 1 / Thực hiện: LVThạnh
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 2 / Thực hiện: LVThạnh
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 3 / Thực hiện: LVThạnh
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 4 / Thực hiện: LVThạnh
   Video Clip Đêm Tâm Giao Part 5 / Thực hiện: LVThạnh
   Du ngoạn sáng thứ 6/ Hình ảnh: LVLong
   Đêm Tao Ngộ thứ 6/ Hình ảnh: LVLong
   Đêm Dạ Tiệc thứ 7/ Hình ảnh: LVLong
   ĐH2015 / Hình ảnh: HAViệt
   ĐH2015 / Hình ảnh: TDTín
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 1/ Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 2 / Hình ảnh: LVLong
   FUNTIMES Onboard CARNIVAL TRIUMPH / Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 3 / Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 4 / Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Hậu ĐH - Day 5 / Hình ảnh: LVLong
   Tạm biệt - Hẹn ngày tái ngộ / Hình ảnh: LVLong[ Trang Hình Ảnh 20 ]