Hội Ngộ 2017 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  
* Hội Ngộ 2017 *

   ĐẠI HỘI 2017 SEATTLE / Thực hiện: LVLai
   Đến Seattle-Tacoma International Airport / Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Vancouver, 02 tháng 05 năm 2017/ Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn Portland, 03 tháng 05 năm 2017/ Hình ảnh: LVLong
   Du ngoạn downtown + Đêm Tâm Giao, 04 tháng 05 năm 2017/ Hình ảnh: LVLong
   Proshow: LVThạnh
   Đêm Dạ Tiệc, 05 tháng 05 năm 2017/ Hình ảnh: LVLong
   Cruise Hậu HN - Day 1/ Hình ảnh: LVLong
   Cruise Hậu HN - Day 2/ Hình ảnh: LVLong
   Cruise Hậu HN - Day 3/ Hình ảnh: LVLong
   Cruise Hậu HN - Day 4/ Hình ảnh: LVLong
   Cruise Hậu HN - Day 5/ Hình ảnh: LVLong
   Cruise Hậu HN - Day 6/ Hình ảnh: LVLong
   Cruise Hậu HN - Day 7/ Hình ảnh: LVLong
   Hình portraits 1: LVThạnh
   Hình portraits 2: LVThạnh
   Hình chung: LVThạnh
   Fashion Show/ Video: LVChâu[ Trang Hình Ảnh 20 ]